Menntaskólinn á Akureyri

Menntaskólinn á Akureyri (latína Schola Akureyrensis) er íslenskur framhaldsskóli sem er á Brekkunni á Akureyri. Núna er skólinn bóknámsskóli sem býður upp á þriggja ára nám til stúdentsprófs frá hausti 2016. Við hann eru þrjár meginbrautir, náttúrufræðibraut, félagsgreinabraut og mála- og menningarbraut, sem greinast í fleiri brautir.

Gamli skóli, elsta hús Menntaskólans á Akureyri
Sameiginleg Heimavist og nemendagarðar Menntaskólans á Akureyri og Verkmenntaskólans á Akureyri

SagaBreyta

Upphaf Menntaskólans á Akureyri er yfirleitt rakið til stofnunar Möðruvallaskóla á Möðruvöllum í Hörgárdal 1880. Þó má líta á skólann sem beint framhald af því skólahaldi sem fór fram á Hólum í Hjaltadal allt frá biskupstíð Jóns Ögmundssonar um 1106 og stóð til 1802 þegar Hólaskóli var lagður niður með konungsbréfi. Um leið og Hólaskóli hafði verið lagður niður hófst barátta Norðlendinga fyrir því að „norðlenski skólinn“ yrði endurreistur. Stofnun Gagnfræðaskólans á Möðruvöllum 1880 var sigur í þeirri baráttu.

1902 brann skólahúsið á Möðruvöllum og var skólinn þá fluttur um set til Akureyrar og var þá kallaður Gagnfræðaskólinn á Akureyri. Fyrstu tvö árin á Akureyri hafði hann aðsetur í Hafnarstræti 53 en fluttist svo inn í hið nýja Gagnfræðaskólahús við Eyrarlandsveg haustið 1904 þegar bygging þess var langt komin, húsið er enn í notkun og kallast nú Gamli skóli. 1905 var skólinn tengdur Menntaskólanum í Reykjavík þannig að nemendur gátu tekið fyrstu þrjú ár hans á Akureyri og sest svo beint í fjórða bekk í Reykjavík.

Á árunum 1924–1927 fór svo fram menntaskólakennsla í fyrsta sinn í skólanum þ.e. seinni þrjú árin til viðbótar við þau þrjú sem áður hafði verið boðið uppá. Þeir nemendur sem luku því námi fengu svo utanskóla stúdentspróf frá MR vorið 1927. Á árunum 1927–1930 var mikil togstreita um það á Alþingi og í ráðuneytum hvort leyfa ætti skólanum að braustskrá stúdenta. Þeirri baráttu lauk ekki fyrr en 1930 þegar skólinn var gerður alfarið að menntaskóla og tók sér núverandi nafn. Síðan 1930 hefur skólinn stækkað mjög við sig í nemendafjölda og húsakosti og nú stunda þar um 750 manns nám og skólinn útskrifar rúmlega 150 stúdenta á ári hverju.

NámsframboðBreyta

Menntaskólinn á Akureyri er hefðbundinn bóknámsskóli sem býður upp á þriggja ára nám til stúdentsprófs. Skólinn er bekkjaskóli. Einnig gefst einstaklingum nokkur kostur á valáföngum innan hvers sviðs.

Árið 2008 voru samþykkt ný lög um framhaldsskóla á Íslandi. Haustið 2010 hóf MA kennslu eftir nýrri námskrá í 1. bekk og fyrstu stúdentar samkvæmt nýrri námskrá voru brautskráðir vorið 2014.

Menntaskólinn á Akureyri bauð áfram upp á fjögurra ára nám til stúdentsprófs, eða 240 framhaldsskólaeiningar eftir að framhaldskólinn var styttur í þrjú ár. Námið skiptist í kjarna og val, en val hefur verið aukið í nýju kerfi og er nú um fjórðungur námsins. Nemendur geta ýmist valið sér kjörsviðsgreinar eða áfanga í frjálsu vali. Síðustu stúdentar eftir því kerfi Brautskráðust 2019.

Haustið 2016 voru nemendur innritaðir skv. nýrri námskrá sem býður upp á sveigjanleg námslok. Þá geta nemendur valið sér námstíma frá þremur til fjögurra ára. Þeir sem kjósa þriggja ára leiðina munu brautskrást fyrst 2019. MA hefur lengi haft leið fyrir nemendur til að ljúka stúdentsprófi 19 ára, með því að taka við öflugum nemendum beint úr 9. bekk grunnskóla.

Á 1. og 2. ári fást nemendur aðallega við kjarnagreinar en lokaárið samanstendur að langmestu leyti af valgreinum. Á fjórða ári er einnig gert ráð fyrir því að allir nemendur vinni að lokaverkefni í samræmi við áhugasvið og áherslur í náminu og er það liður í framúrskarandi undirbúningi fyrir áframhaldandi nám.

Allir nemendur í 1. bekk taka íslandsáfangann, sem er tvískiptur stór samsettur áfangi, um það bil helmingur námseininga á fyrsta ári. Annars vegar er um að ræða menningarlæsi með áherslu á íslensku, sögu og samfélagsgreinar, og hins vegar náttúrulæsi, með áherslu á íslensku, jarðfræði og náttúrufræðigreinar.

Aðrar námsgreinar sem allir nemendur taka eru stærðfræði, íslenska, enska, danska, þýska/franska, félagsfræði, saga, líffræði, jarðfræði, landafræði, eðlis- og efnafræði, íþróttir og velgengnisdagar (lífsleikni og fleira). Þessar greinar eru skilgreindar sem hluti af breiðri almennri menntun.

Í skólanum er í mörgum greinum lögð áhersla á samvinnu og samþættingu námsgreina. Það hefur um árabil verið svo á ferðamálakjörsviði málabrautar, en verður eftir breytinguna aðgengilegt fleiri nemendum. Íslandsáfangarnir eru samvinnuverkefni margra kennara og þannig hefur enska og landafræði verið kennd saman.

Áfram verður samstarf við Tónlistarskólann á Akureyri um tónlistarbraut á Listnámssviði.

Ferlar frá og með 2010:

  • Raungreinasvið
  • Tungumála- og félagsgreinasvið
  • Listnámssvið (tónlistarbraut)

Frá og með nýrri námskrá 2016 verða ferlarnir:

  • Félagsgreinabraut
  • Mála- og menningarbraut
  • Nátturufræðibraut
  • Raungreinabraut
  • Tónlistarbraut

FélagslífBreyta

Nokkuð er um gamlar hefðir í skólanum og má til dæmis nefna þegar nemendur safnast á ganga Gamla skóla til þess að reyna að syngja fyrir fríi. Árshátið skólans hefur löngu fest sig í sessi og er haldin á ári hverju í kringum fullveldisdaginn 1. desember.

Skólafélagið HuginnBreyta

Skólafélagið Huginn sér um skipulag félagslífsins, gefur út skólablaðið Muninn og stendur fyrir viðburðum á borð við Ratatosk sem eru opnir dagar þar sem brugðið er útaf hefðbundinni stundaskrá skólans og boðið upp á ýmiss konar fyrirlestra og námskeið. Undir skólafélaginu starfa svo fjölmörg félög eins og leikfélagið LMA, dansfélagið PríMA,tónlistarfélag, íþróttafélag, kór, ljósmynda- og myndbandafélag, kaffivinafélag og svo framvegis. Algengt er að nöfn félaganna séu skammstöfuð og enda þau þá ávallt á MA, þar má nefna HÍMA og VÍMA sem eru stjórnmálafélög skólans (Hægri menn í MA og Vinstri menn í MA). Núverandi formaður Hugins er Ína Soffía.

Eitt af því sem einkennir mjög andrúmsloftið í skólanum er það að nemendur hans koma alls staðar af landinu en stór heimavist er við skólann, um helmingur nemenda skólans kemur ekki frá Akureyri.

Leikfélag Menntaskólans á AkureyriBreyta

Leikfélag Menntaskólans á Akureyri (LMA) hefur sett upp fjölmörg leikverk. Nú síðustu ár hefur myndast hefð fyrir því að söngleikir séu settir upp þegar fer að vora. Sem dæmi var árið 2014 settur upp rokksöngleikurinn Vorið vaknar í leikstjórn Jóns Gunnars, árið 2015 söngleikurinn Rauða myllan í leikstjórn Garúnar og eins Konungur ljónanna í leiksjórn Völu Fannell. Síðasta leikrit sem LMA setti upp var Inn í skóginn, árið 2020 í leikstjórn Völu Fannell

Hús skólansBreyta

Skólinn á nú mest allt landið milli Eyrarlandsvegar, Hrafnagilsstrætis, Þórunnarstrætis og Lystigarðs og hefur reist nokkur hús þar.

Gamli skóliBreyta

Gamli skóli er elsta hús skólans, hann var byggður sumarið 1904. Framkvæmdir hófust í maí og hófst kennsla í húsinu í október sama ár en þá var húsið að mestu tilbúið. Á efri hæð hússins er að finna sal sem var samkomusalur skólans allt fram til 1968. Í dag hýsir gamli skóli kennarastofu og skrifstofur stjórnenda skólans auk þess sem kennsla í erlendum tungumálum fer að mestu fram þar.

ÍþróttahúsiðBreyta

Íþróttahús skólans hefur á síðustu áratugum verið kallað Fjósið, en það hefur þó aldrei hýst nein húsdýr. Það var byggt sem íþróttasalur árið 1905 norðan við vegg hlöðu sem skólameistari hafði fyrir hey handa hestum sínum. Löngu síðar var opnað á milli salarins og hlöðunnar og henni breytt í búningsherbergi og böð. Enn síðar var byggt við íþróttahúsið rými sem var fyrst geymsla og verkstæði, síðar innréttað sem kraftlyftingarsalur.

MöðruvellirBreyta

Möðruvellir voru teknir í notkun 1968 og er húsið nefnt eftir Möðruvöllum í Hörgárdal þar sem fyrirrennari Menntaskólans á Akureyri var eitt sinn. Húsið hefur frá upphafi verið notað að mestu til raungreinakennslu, í kjallara þess var aðalsamkomusalur skólans á árunum 1968–1996. Í kjallaranum eru nú tölvuver og aðstaða nemendafélagsins.

HeimavistBreyta

Framkvæmdir við núverandi heimavist MA hófust 1946 en verkið gekk hægt og lauk því ekki fyrr en um 1970. Fram að því hafði heimavist skólans verið í Gamla skóla. Bókasafn skólans var lengi hýst í húsi heimavistarinnar.

HólarBreyta

Hólar voru teknir í notkun 1996 og eru nefndir eftir Hólum í Hjaltadal. Byggingin stendur á milli Gamla skóla og Möðruvalla og tengist þeim með göngum þannig að nú er innangengt milli allra kennsluhúsa skólans. Á Hólum er aðalinngangur skólans, bókasafnið og stór samkomusalur sem kallaður er

Kvosin. Þar er einnig vinnuaðstaða fyrir kennara og nokkrar kennslustofur sem eru mest notaðar fyrir kennslu í félagsvísindagreinum, íslensku og sögu.

NemendagarðarBreyta

Nýir nemendagarðar voru teknir í notkun 2003 austan við eldri heimavist. Í húsinu eru 118 smáíbúðir sem ætlaðar eru bæði nemendum við MA sem og VMA.

Þekktir nemendurBreyta

Fyrir lista yfir þekkta nemendur skólans má sjá þekkta nemendur Menntaskólans á Akureyri.

TenglarBreyta


Fyrri:
Menntaskólinn við Sund
Sigurvegari Gettu betur
1991-1992
Næsti:
Menntaskólinn í Reykjavík
Fyrri:
Borgarholtsskóli
Sigurvegari Gettu betur
2006
Næsti:
Menntaskólinn í Reykjavík