Verkfræði er fræði- og starfsgrein, sem beitir vísindalegum aðferðum, sem byggjast einkum á stærðfræðigreiningu og eðlisfræði, við hönnun, rannsóknir, verkstjórnun, eftirlit o.fl. Starfsheitið verkfræðingur er lögverndað skv. lögum nr. 8 frá 11. mars 1996. Þeir einir geta kallað sig verkfræðinga, sem lokið hafa námi í verkfræði á meistarastigi (eða sambærilegu) í (tækni)háskóla.

Mig-mag suða

Verkfræðigreinar

breyta

Megingreinar verkfræðinnar eru:

Undirgreinar eru m.a.:

Kennsla í verkfræði við Háskóla Íslands

breyta

Við Verkfræðideild Háskóla Íslands eru kenndar eftirtaldar verkfræðigreinar:

Kennsla í verkfræði við Háskólann í Reykjavík

breyta

Við Verkfræðideild Háskólans í Reykjavík eru kenndar eftirtaldar verkfræðigreinar:

Þýðing

breyta

Við þýðingu á texta þarf að hafa í huga að enska orðið engineer er mun víðtækara en íslenska orðið verkfræðingur. Engineer getur átt við starfsheitin tæknimaður, vélfræðingur, vélstjóri, tæknifræðingur o.s.frv eða verkfræðing, sem getur valdið ruglingi við þýðingu. T.d. væri nær lagi að tala um tæknisveit hers í stað verkfræðisveitar. Á ensku á starfsheitið Civil engineer einkum við byggingaverkfræðing, en í Skandinavíu á sambærilegt heiti, þ.e. civilingenjör (sænska), sivilingeniør (norska) og civilingeniør (danska) við prófgráðu í verkfræði sem er sambærileg við meistara gráðu, og er notað um verkfræðinga almennt.

Tenglar

breyta