Minjavernd er hlutafélag í eigu ríkissjóðs, Reykjavíkurborgar og sjálfseignarstofnunarinnar Minja. Félagið var stofnað í apríl árið 2000 sem hlutafélag. Það byggir hins vegar á grunni starfs Torfusamtaka aftur til nóvember 1979. Þá náðust samningar á milli ríkissjóðs og Torfusamtakanna um leigu samtakanna á stærstum hluta Bernhöftstorfu gegn endurbyggingu á húsum þar. Samtökin stóðu að þeirri uppbyggingu þar til í apríl 1985. Þá var Minjavernd stofnuð sem sjálfseignarstofnun með aðild Ríkissjóðs, Þjóðminjasafnsins og Torfusamtakanna og eignaðist Minjavernd þá og síðar öll húsin á Bernhöftstorfu. Rekstrarformi Minjaverndar var breytt í hlutafélagi árið 2000 eins og áður sagði og tók þá sjálfseignarstofnunin Minjar við hlutverki Torfusamtakanna sem aðili að Minjavernd. Í september það ár gerðist Reykjavíkurborg svo hluthafi og lagði til félagsins eignir sínar við Aðalstræti og í Grjótaþorpi. Framkvæmdastjóri Minjaverndar frá upphafi hefur verið Þorsteinn Bergsson.

Markmið

breyta

Markmið með rekstri Minjaverndar er til að „stuðla að varðveislu mannvirkja og mannvistarleyfa hvarvetna á Íslandi í viðtækasta skilningi“ eins og segir í stofnsamingi. Verkefni geta því verið af margvíslegum toga. Jafnframt er félaginu ætlað að horfa til ýmissa lausna í endurgerð húsa og götumynda. Félaginu er ætlað að starfa á eigin vegum, það er að segja því er ekki ætlað að vera á föstu framfæri hins opinbera, hvorki ríkis eða borgar. Tekjur hefur félagið einkum af rekstri húsa, sem félagið hefur eignast og endurbyggt, og af jákvæðum afrakstri verkefna og sölu á endurgerðum húsum. Minjavernd hefur jafnt starfað að verkefnum, sem vísvitandi hefur verið ætlað að skila arði, sem og þeirra sem vitað var að greiða þyrfti með. Verkefni félagsins hafa verið um 70 talsins frá upphafi og hafa verið bæði í þéttbýli sem dreifbýli, í Reykjavík sem á landsbyggð.

Heimildir

breyta