Fönískt stafróf

(Endurbeint frá Fönikískt stafróf)

Fönikískt stafróf er abdsjad Fönikíumanna sem notað var um 1050 f.Kr. til að skrifa fönikíska tungumálið. Gríska stafrófið þróaðist út frá fönikíska stafrófinu.

Bókstafur Unicode Nafn Merking Hljóð Samsvarandi bókstafur í
hebresku arabísku grísku latínu kyrillísku
Aleph 𐤀 ʼāleph uxi ʼ א Αα Aa Аа
Beth 𐤁 bēth hús b ב Ββ Bb Бб, Вв
Gimel 𐤂 gīmel úlfaldi g ג Γγ Cc, Gg Гг
Daleth 𐤃 dāleth dyr d ד د,ذ Δδ Dd Дд
He 𐤄 gluggi h ה ه Εε Ee Ее, Єє
Waw 𐤅 wāw krókur w ו (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Ww, Yy Уу
Zayin 𐤆 zayin vopn z ז Ζζ Zz Зз
Heth 𐤇 ḥēth girðing ח ح,خ Ηη Hh Ии, Йй
Teth 𐤈 ṭēth hjól ט ط,ظ Θθ (Ѳѳ)
Yodh 𐤉 yōdh handleggur y י ي Ιι Ii, Jj Іі, Її, Јј
Kaph 𐤊 kaph lófi k כ,ך Κκ Kk Кк
Lamedh 𐤋 lāmedh broddstafur l ל Λλ Ll Лл
Mem 𐤌 mēm vatn m מ,ם Μμ Mm Мм
Nun 𐤍 nun fiskur n נ,ן Νν Nn Нн
Samekh 𐤎 sāmekh súla s ס Ξξ, mögl. Χχ mögl. Xx (Ѯѯ), mögl. Хх
Ayin 𐤏 ʼayin auga ʼ ע ع,غ Οο Oo Оо
Pe 𐤐 munnur p פ,ף Ππ Pp Пп
Sade 𐤑 ṣādē papírus צ,ץ ص,ض (Ϻϻ) Цц, Чч
Qoph 𐤒 qōph nálarauga q ק (Ϙϙ) Qq
Res 𐤓 rēš höfuð r ר Ρρ Rr Рр
Sin 𐤔 šin tönn š ש س,ش Σσ Ss Сс, Шш
Taw 𐤕 tāw merki t ת ت,ث Ττ Tt Тт