Skildinganesskóli var íslenskur grunnskóli sem starfræktur var fyrir börn í Skildinganesi frá árinu 1930 og taldist sjálfstæð skólastofnun frá 1936. Telja má að skólinn sé forveri Melaskóla og var lagður niður við stofnun hans.

Saga breyta

Skildinganesþorp tók að byggjast upp árið 1927 eftir að athafnamaðurinn Eggert Claessen hóf að selja þar lóðir. Á næstu tólf árum voru reist 116 hús og íbúafjöldinn rauk upp í samræmi við það. Skildinganes tilheyrði Seltjarnarneshreppi og skyldu börn þar því sækja Mýrarhúsaskóla. Ekki hugnaðist foreldrum í Skildinganesi að senda börn sín svo langa leið og lét hreppsnefndin loks til leiðast og stofnaði útibú í Skildinganesi. Var það fyrst rekið í húsinu Reynifelli við Reykjavíkurveg en síðar í húsi við Baugsveg.

Í ársbyrjun 1932 tóku gildi lög sem færðu jarðirnar Skildinganes og Þormóðsstaði frá Seltjarnarneshreppi og undir lögsögu Reykjavíkurbæjar. Þar með varð Skildinganesskólinn að útibúi frá Miðbæjarskólanum. Þá þegar hófst barátta foreldra í hverfinu fyrir því að reist væri sérstakt skólahús fyrir starfsemina. Munur var jafnframt á aðbúnaði barnanna í Skilidinganesskólanum og Miðbæjarskólanum þar sem þau síðarnefndu nutu matargjafa.

Árið 1936 lagði skólanefnd Miðbæjarskóla til að skólahverfi hans yrði skipt upp á þann hátt að Skildinganes og Grímsstaðaholt mynduðu sérstakt skólahverfi. Þrátt fyrir nokkra andstöðu bæjaryfirvalda féllst Menntamálaráðuneytið á þessa ósk. Tók Skildinganesskóli til starfa þá um haustið með sinn fyrsta skólastjóra, Arngrím Kristjánsson. Töldust nemendur um þær mundir 140.

Mikil þrengsli einkenndu starfið þessi misserin og var kennt í leiguhúsnæði hér og þar í hverfinu. Á sama tíma fjölgaði nemendum hratt með aukinni byggð. Árið 1940 var skólinn færður í bráðabirgðahúsnæði á Grímsstaðaholti í eigu Reykjavíkurbæjar sem stóð við Smyrilsveg og var í daglegu tali nefnt Grimsby eða Grímsbýr af bæjarbúum. Tveimur árum síðar var skólinn allur fluttur upp á holtið. Húsakynnin voru með öllu óviðunandi fyrir skólastarf og fól bæjarstjórnin árið 1942 bæjarverkfræðingi og húsameistara bæjarins að gera tillögu um staðsetningu og útlit nýs barnaskóla fyrir hverfið. Í byrjun október 1946 tók Melaskóli til starfa og varð Arngrímur Kristjánsson skólastjóri hans. Um leið var Skildinganesskólinn lagður niður.

Heimildir breyta

  • Melaskóli 60 ára, Reykjavík, Skrudda, 2006