Sameiningarröðun (e. mergesort) er tegund röðunaralgríms sem hefur tímaflækjuna O(n log n). Algrímið er er stöðugt sem þýðir að jafngild stök koma koma fyrir í sömu röð fyrir og eftir röðun. Þetta er tegund deili- og drottnunarreiknirits og var fyrst útfært af John von Neumann árið 1945.

Sameiningarröðun sem raðar fylki af 7 heiltölum. Myndin sýnir skrefin sem maður myndi gera (frá toppi til botns).

Sameiningarröðun breyta

Sameiningarröðun nýtir þann eiginleika hversu auðvelt það er að sameina tvo raðaða lista. Röðunin byrjar á að bera saman fyrstu tvö stökin í hvorum lista fyrir sig og afritar minna stakið (eða stærra ef raða á stærsta stakinu fyrst) í nýjan lista. Heldur síðan áfram og ber þá fyrsta stakið í listanum sem var með hærra stak í fyrsta samanburðinum við annað stakið í seinni listanum.

Röðunaraðferðin býr til þessa tvo röðuðu lista með því að skipta upprunalega listanum sem á að raða í tvennt, síðan hvorum þessarra nýju lista í tvennt aftur og svo framvegis þangað búið er að búta upprunalega listann niður í lista sem einungis geyma eitt stak hver. Að því loknu eru þessir einingalistar sameinaðir tveir og tveir í einu og mynda þá raðaðan lista með tveimur stökum. Því næst eru þeir listar sameinaðir og svo framvegis þangað til allir undirlistar hafa verið sameinaðir í heilan fullraðaðan lista.

Algrím fyrir sameiningarröðun breyta

 
Hvernig sameiningarröðun raðar lista af óröðuðum punktum.

Hugmyndin bakvið sameiningarröðun byggir á eftirfarandi:

 1. Hver listi sem inniheldur ekkert eða eitt stak er raðaður.
 2. Hverjum lista er skipt í tvennt (má muna einu staki ef heildarfjöldi staka er oddstæð tala).
 3. Sömu aðferð er svo beitt rakið á hvorn helming fyrir sig.
 4. Að lokum eru listarnir, sem þá eru raðaðir, sameinaðir.

Tvennt liggur að baki hraðvirkni algrímsins:

 1. Færri skref þarf til að raða stuttum listum.
 2. Færri skref þarf til þess að sameina tvo raðaða lista í raðaðan lista en þarf til þess að sameina tvo óraðaða lista í raðaðan lista.

Eftirfarandi er dæmi um sameiningarröðun á blendingsmáli:

function mergesort(m)
  var list left, right, result
  if length(m) ≤ 1
    return m
  else
    var middle = length(m) / 2
    for each x in m up to middle
      add x to left
    for each x in m after middle
      add x to right
    left = mergesort(left)
    right = mergesort(right)
    result = merge(left, right)
    return result

Útfæra má sameiningarstefið (e. merge) með ýmsum hætti, hér er einföld útfærsla á blendingsmáli:

function merge(left,right)
  var list result
  while length(left) > 0 and length(right) > 0
    if first(left) ≤ first(right)
      append first(left) to result
      left = rest(left)
    else
      append first(right) to result
      right = rest(right)
  if length(left) > 0 
    append rest(left) to result
  if length(right) > 0 
    append rest(right) to result
  return result

Heimildir breyta