Stjórnartíðindi er rit útgefið af íslenska ríkinu þar sem auglýst er gildistaka laga, stjórnvaldsfyrirmæla, alþjóðasamninga og annarra auglýsinga sem hafa lagaleg áhrif. Ritið kom fyrst út árið 1874 en áður voru lög og tilskipanir sem áttu að taka gildi á Íslandi eingöngu lesnar upp í heyrandi hljóði[1]. Kveðið er á um útgáfu ritisins í lögum um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað.

Deildir Stjórnartíðinda breyta

Stjórnartíðindum er skipt niður í þrjár deildir: A-deild, B-deild og C-deild.

Í A-deild skal birta öll lög frá Alþingi, þingsályktanir, auglýsingar frá forsetaembættinu og auglýsingar um meðferð forsetavalds.

B-deild inniheldur reglugerðir, samþykktir og auglýsingar gefnar út eða staðfestar af ráðherra, reikningar sjóða ef skipulagsákvæði sjóðanna kveða á um það, auglýsingar um alþingiskosningar, veiting heiðursmerkja, nafnbóta og heiðursverðlauna. Þar eru einnig birtar aðrar reglur og auglýsingar sem stjórnvöld og opinberar stofnanir eiga að birta í Stjórnartíðindum samkvæmt lögum.

C-deild Stjórnartíðinda var stofnuð árið 1962 með lögum nr. 22/1962 til að auglýsa um gildistöku, niðurfellingu og breytingu á samningum við önnur ríki. Þar eru einnig birtar ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar.

Tenglar breyta

Tilvísanir breyta

  1. Höfundur óþekktur. „Greinargerð á þingskjali 191 á 131. löggjafarþingi Alþingis“. Sótt 2. júní 2013.