Náttúruvætti eru friðlýstar náttúrumyndanir samkvæmt íslenskum lögum. Náttúruvætti geta verið t.d. fossar, eldstöðvar, hellar og drangar, svo og fundarstaðir steingervinga, sjaldgæfra steintegunda og steinda, sem mikilvægt er að varðveita sakir fræðilegs gildis þeirra, fegurðar eða sérkenna. Náttúruvætti eru þannig takmörkuð við afmörkuð náttúrufyrirbrigði og nánasta umhverfi þeirra en stærri friðlýst svæði kallast friðlönd. Umhverfisráðherra getur friðlýst náttúrumyndanir að fengnum tillögum frá annaðhvort Umhverfisstofnun eða Náttúrufræðistofnun Íslands.

Náttúruvætti á Íslandi breyta

Suðurland breyta

Vesturland breyta

Norðurland breyta

Austurland breyta

Tengt efni breyta

Heimild breyta

  • „Lög nr. 44/1999 um Náttúruvernd“. Sótt 1. desember 2005.
  • „Náttúruvætti < Friðlýsingar < Lög og reglur < www.ust.is“. Sótt 28. nóvember 2005.
  • Náttúruminjaskrá (Umhverfisstofnun)