Kringilsárfoss (eða Töfrafoss) var ca. 25m hár foss í Kringilsá sem fékk vatn sitt að mestu úr Brúarjökli. Rétt neðan við fossinn sameinaðist áin Jökulsá á Dal.

Kringilsárfoss

Uppistöðulón Kárahnjúkavirkjunar, Hálslón færði fossinn að mestu á kaf árið 2006.