Íslenskar orkurannsóknir

Íslenskar orkurannsóknir (skammstafað ÍSOR) er rannsóknastofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Stofnunin vinnur að verkefnum á sviði náttúrufars, orkumála og annarra auðlindamála. Hún starfar á samkeppnismarkaði og aflar sér tekna með sölu á rannsóknum, ráðgjöf, þjónustu og upplýsingum. Starfsmenn eru hátt í 80 talsins. Aðalskrifstofa er í Reykjavík en auk þess er rekið útibú á Akureyri.

Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR)
Rekstrarform Opinbert fyrirtæki
Stofnað 1. júlí 2003
Staðsetning Urðarhvarf 8, 203 Kópavogur
Lykilpersónur Sigrún Traustadóttir, stjórnarformaður,
Árni Magnússon, forstjóri
Starfsemi Rannsóknir jarð- og orkuauðlinda, kennsla í hagnýtum jarðhitafræðum
Starfsfólk 70-80
Vefsíða www.isor.is

Á Íslenskum orkurannsóknum fer fram fjölþætt starfsemi sem miðar að því að uppfylla þarfir orkuiðnaðarins fyrir grunnrannsóknir. Þar er jafnframt veitt fjölbreytt þjónusta tengd rannsóknum orkulinda og nýtingu þeirra. ÍSOR veitir líka aðilum utan orkugeirans ýmsa þjónustu á sviði jarðvísinda. Helstu þættir í þjónustu ÍSOR eru:

ÍSOR hefur með höndum jarðhitaleit og rannsóknir á jarðhitasvæðum um allt land. Rannsóknirnar fela í sér eftirtalda þætti:

  • Jarðhitaleit og alhliða rannsóknir á jarðhita
  • Ráðgjöf og þjónustu við boranir
  • Ráðgjöf og þjónustu við eftirlit með jarðhitakerfum, rekstri þeirra og nýtingu
  • Tæknilegar og hagrænar athuganir á nýjum nýtingartækifærum jarðhita
  • Kennslu og þjálfun í jarðhitafræðum

Sérfræðingar ÍSOR hafa stundað rannsóknir víða um heim einkum á sviði jarðhitarannsókna og ráðgjafar.

Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðuþjóðanna (JHS) starfar innan vébanda ÍSOR. Hann var áður á Orkustofnun en var fluttur þaðan í ársbyrjun 2021. Hlutverk skólans er að veita ungum sérfræðingum frá þróunarlöndum, sérhæfða þjálfun í rannsóknum á jarðhita og nýtingu hans. Skólinn er mikilvægur þáttur í þróunaraðstoð Íslendinga. Á yfir 40 ára starfsferli sínum, hefur skólinn útskrifað meira en 700 sérfræðinga.