Rannsóknamiðstöð Íslands (Rannís) er ríkisstofnun á Íslandi sem hefur það hlutverk að treysta stoðir íslensks þekkingarsamfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun og menningu. Rannís heyrir undir mennta- og menningarmálaráðuneytið.

Rannís er náinn samstarfsaðili Vísinda- og tækniráðs og veitir faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd stefnu þess. Rannís stuðlar að þróun þekkingarsamfélagsins með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum sóknarfærum og samstarfs­möguleikum auk þess að greina og kynna áhrif rannsókna, nýsköpunar, menntunar og menningar á þjóðarhag.

Rannís er rekin af skattfé samkvæmt fjárlögum.

Rannís starfar á grundvelli laga um opinberan stuðning við vísindarannsóknir nr. 3/2003. Starfsmenn eru á fimmta tug. Forstöðumaður Rannís er Hallgrímur Jónasson. Hann er skipaður af menntamálaráðherra til fimm ára í senn samkvæmt erindisbréfi.

Sjá einnigBreyta

ÍtarefniBreyta