Eitur eða eiturefni eru lífræn- eða ólífræn efnasambönd, sem í nægjanlega stórum skömmtun valda eitrun eða jafnvel dauða. Sumt eitur er notað til að eyða meindýrum, t.d. skordýraeitur og rottueitur, en mörg eru mikilvæg efni við vinnslu ýmiss konar eða iðnað, en önnur eru aukaafurðir.

Viðvörunarmerki EB vegna eiturs.

Dæmi um eiturefni og eituráhrif þeirra

breyta

LD50 gildi eru oft notuð til að ákvarða bráða eiturhrif. LD50 (skammstöfun lethal dose) eða meðal banvænn skammtur í eiturefnafræði og er skammturinn sem þarf til að drepa helming tilraunadýra. [heimild vantar]

Eftirfarandi dæmi eru skráð í lækkandi röð eftir LD50 gildum.

Logaritmískur kvarði getur gert stóra muninn skýrari. [heimild vantar]