Háskólinn á Akureyri

Háskólinn á Akureyri
Merki skólans
Stofnaður: 1987
Gerð: Ríkisháskóli
Rektor: Eyjólfur Guðmundsson
Nemendafjöldi: 2000
Staðsetning: Akureyri, Ísland
Vefsíða

Háskólinn á Akureyri er háskóli í bænum Akureyri á Íslandi sem stofnaður var árið 1987. Hann hefur vaxið mikið síðan og í dag eru þar skráðir í kring um 2.000 nemendur. Skólinn er meðal þeirra fremstu á Íslandi og býður upp á sveigjanlegt nám.

Sveigjanlegt nám er stór kostur við Háskólann á Akureyri. Fjölbreyttar og nútímalegar kennslu- og námsaðferðir eru notaðar við miðlun námsefnis.

Allt grunnám er í boði sem sveigjanlegt nám. Það þýðir að nemendur þurfa ekki endilega að vera búsettir á Akureyri heldur koma í háskólann í sérstakar námslotur þar sem megináhersla er lögð á verkefnavinnu og umræður. Allir fylgja sömu námskránni og námskröfur eru þær sömu.

Í námslotunum gefst þér tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og annað starfsfólk háskólans og tengjast enn betur háskólasamfélaginu þínu.

SagaBreyta

 
Íslandsklukkan við Sólborg

Háskólinn á Akureyri var stofnaður 5. september 1987 og starfaði hann fyrst í stað í húsnæði Verkmenntaskólans á Akureyri að Þingvallastræti 23. Þá var boðið upp á nám í tveimur deildum: Heilbrigðisdeild og Rekstradeild. Fyrsti rektor skólans var Haraldur Bessason. Fyrstu útskriftarnemarnir voru 10 iðnrekstrarfræðingar, brautskráðir 1989. Fyrstu framhaldsnemarnir voru brautskráðir með M.Sc. í hjúkrunarfræðum 26. febrúar 2000.

NámBreyta

Fjölbreytt nám er í boði við Háskólann á Akureyri, bæði á grunnstigi og framhaldsstigi. Frá og með vormisseri 2019 varð Háskólinn á Akureyri fullvaxta háskóli með nám á öllum þrepum háskólanáms þegar honum var veitt heimild til að bjóða upp á doktorsnám. Kennsla fer fram á þremur fræðasviðum veturinn og þau eru:

HeilbrigðisvísindasviðBreyta

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri starfrækir þrjár deildir; hjúkrunarfræðideild og iðjuþjálfunarfræðideild sem bjóða grunnnám til bakkalárprófs (B.s.) og framhaldsnámsdeild sem býður upp á þverfaglegt framhaldsnám til meistaragráðu (M.s.) og diplómugráðu í heilbrigðisvísindum.

Margvíslegar rannsóknir í heilbrigðisvísindum eru stundaðar á heilbrigðisvísindasviði sem tengjast inn í framhaldsnámsdeildina og eru í samræmi við stefnu og grunnmarkmið heilbrigðisvísindasviðs og stefnu Háskólans á Akureyri hverju sinni.

Hug- og félagsvísindasviðBreyta

Hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri spannar tvær deildir; félagsvísinda-og lagadeild og kennaradeild. Þar er boðið upp á fjölbreytt grunnnám til bakkalárprófs (B.A. og B.Ed.) og framhaldsnám til meistaraprófs (M.A., M.Ed., M.l. og ll.M). Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri tilheyrir sviðinu einnig og starfar það í nánum tengslum við kennaradeild að þróunar- og umbótastarfi í skólum, ásamt ráðgjöf og fræðslu.

Námið einkennist af fjölbreyttum áherslum sem koma til móts við ólíkar þarfir og áhuga nemenda. Hver deild hefur sína sérstöðu: Í félagsvísinda-og lagadeild er boðið upp á alþjóðatengt nám og lotukennslu og eru þverfaglegar áherslur, einnig er rannsóknarþjálfun og fjölbreytt val áherslusviða í samvinnu við aðra háskóla; í kennaradeild er byggt á heildstæðri sýn á menntun, nemendur, kennara, skóla og rannsóknir. Með nánu samstarfi við Miðstöð skólaþróunar skapast einnig ómetanleg tenging kennaranáms við þróun á vettvangi og margs konar sérþekkingu.

Í félagsvísinda- og lagadeild er boðið upp á sex námsleiðir til BA gráðu; félagsvísindi, fjölmiðlafræði, lögfræði, lögreglufræði, nútímafræði og sálfræði. Að hluta er námið sameiginlegt í þessum greinum einkum á fyrsta ári, en þá er nemendum kynntur hinn sameiginlegi grunnur félagsvísinda auk aðferðafræði og vinnulags í háskóla.

Grunnám:

 • Lögfræði til BA prófs
 • Lögreglu- og löggæslufræði til BA prófs
 • Lögreglufræði fyrir starfandi lögreglumenn, grunndiplóma
 • Lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn, grunndiplóma

Innan félagsvísinda- og lagadeildar er boðið upp á margskonar framhaldsnám eins og diplómu- og meistaranám í fjölmiðla-og boðskiptafræði, einnig rannsóknartengt meistaranám í félagsvísindum.

Framhaldsnám:

 • Doktorsnám
 • Félagsvísindi, MA
 • Fjölmiðla- og boðskiptafræði, MA
 • Fjölmiðla- og boðskiptafræði, viðbótardiplóma
 • Heimskautaréttur, viðbótardiplóma
 • Lögfræði, heimskautaréttur, LLM
 • Lögfræði heimskautaréttur, MA
 • Lögfræði, ML

Í kennaradeild er boðið upp nám til B.Ed.-gráðu í kennarafræði sem er fullt þriggja ára nám, 180 einingar. Einnig er boðið uppá nám til M.Ed.-gráðu sem veitir kennsluréttindi. Grunnám í kennarafræði spannar þrjú kjörsvið:

 • Leikskólakjörsvið
 • Grunnskólakjörsvið
 • Íþróttakjörsvið

einnig er hægt að fara í diplómanám í leikskólafrafræðum.

Nám til MEd-prófs í menntunarfræðum veitir réttindi til kennslu í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Námið er beint framhald af BEd námi við kennaradeild HA eða öðru grunnnámi á háskólastigi. Framhaldsnám í kennarafræði hefur þrjú kjörsvið: leikskólasvið, grunnskólasvið og framhaldsskólasvið. Þar er einnig hægt að fara í viðbótardiplómu. Nám í menntavísindum er fyrir þá sem vilja sérhæfa sig á tilteknum sviðum til ýmissa starfa í menntakerfinu og/eða stunda rannsóknir og fræðistörf.

Menntavísindi hafa fimm körsvið til MA:

 • Almennt svið
 • Nám og læsi - lestrarfræði
 • Nám og margbreytileiki - sérkennslufræði
 • Stjórnun og forysta í lærdómssamfélagi
 • Upplýsingatækni í námi og kennslu

og fjögur kjörsvið til viðbótardiplómu:

 • Nám og læsi - lestrarfræði
 • Nám og margbreytileiki - sérkennslufræði
 • Stjórnun og forysta í lærdómssamfélagi
 • Upplýsingatækni í námi og kennslu

Viðskipta- og raunvísindasviðBreyta

Viðskipta- og raunvísindasviði er skipt í auðlindadeild og viðskiptadeild.

Innan auðlindadeildar er boðið upp á nám á grunnstigi (bakkalárnám) í eftirfarandi greinum:

Deildin býður einnig upp á rannsóknatengt framhaldsnám á meistarastigi í auðlindafræðum.

Í viðskiptadeild er boðið upp á bæði bakkalárnám og meistaranám í viðskiptafræði. Viðskiptafræði er víðtækt nám. Fjölbreytileiki námsins opnar þér dyr, hvort sem þú hefur hug á frekari námi eða ferð beint út á vinnumarkaðinn.

Grunnám:

 • Viðskiptafræði með áherslu á stjórnunar- og fjármálagreinar, BS
 • Viðskiptafræði með áherslu á stjórnun og markaðsgreinar, BS
 • Viðskiptafræði með sjávarútvegsfræði sem aukagrein, BS
 • Viðskiptafræði og sjávarútvegsfræði,BS

Nemendur í rannsóknartengdu meistaranámi í viðskiptafræði öðlast dýpri skilning og yfirgripsmeiri þekkingu á sínu áhugasviði í náminu. Þeir vinna undir leiðsögn kennara að rannsóknum á sínu sviði.

Framhaldsnám:

 • Viðskiptafræði, MS
 • Viðskiptafræði, MS

StofnanirBreyta

Innan vébanda Háskólans á Akureyri eru starfræktar ýmsar stofnanir sem sinna rannsóknum og ýmiss konar þjónustu við fræðasamfélagið.

RannsóknastofnanirBreyta

 • Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri
 • Matvælasetur Háskólans á Akureyri
 • Rannsóknamiðstöð ferðamála
 • Rannsóknasetur forvarna
 • Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri
 • Skólaþróunarsvið
 • Sjávarútvegsmiðstöðin

ÞjónustustofnanirBreyta

 • Bókasafn Háskólans á Akureyri
 • Félagsstofnun stúdenta við Háskólann á Akureyri
 • Símenntun Háskólans á Akureyri
 • Útgáfa Háskólans á Akureyri

FélagslífBreyta

Stúdentafélag Háskólans á Akureyri, SHA er félag allra innritaðra stúdenta við Háskólann á Akureyri. Félagið er fyrst og fremst hagsmunafélag stúdenta, bakland og sameiningartákn aðildarfélaga þess og þeirra aðila sem sinna trúnaðarstörfum á vegum félagsins. Félagið stendur vörð um hagsmuni heildarinnar, stuðlar að bættri heilsu og líðan stúdenta og vinnur náið með starfsfólki skólans að hagsmunamálum, kynningarmálum og öðru því sem snertir stúdenta, beint eða óbeint.[1]

Sjö aðildarfélög eiga aðild að SHA. Aðildarfélög SHA eru sviðs- og deildarfélög. Starfsemi þeirra og hlutverk hafa þróast gegnum árin og tekið breytingum eins og starfsemi og hlutverk SHA. Félögin eru:

 • Data, félag tölvunarfræðinema, var stofnað árið 2016.
 • Eir, félag heilbrigðisnema, var stofnað árið 1990.
 • Kumpáni, félag félagsvísinda- og sálfræðinema, var stofnað árið 2004.
 • Magister, félag kennaranema, var stofnað árið 1993.
 • Reki, félag viðskiptafræðinema, var stofnað árið 1990.
 • Stafnbúi, félag auðlindafræðinema, var stofnað árið 1990.
 • Þemis, félag laganema, var stofnað árið 2005.[2]
 1. Stúdentafélag Háskólans á Akureyri. (e.d.). Um SHA. Sótt af https://www.sha.is/is/um-sha/um-sha 27. júlí 2021 [1] Error in Webarchive template: Empty url.
 2. Félag stúdenta við Háskólann á Akureyri. (e.d.). Aðildarfélög. Sótt af https://www.fsha.is/is/undirfelog 11. desember 2017

TilvísanirBreyta