Fjármálagerningur

Fjármálagerningar eru löggerningar á sviði verðbréfaviðskipta. Þar á meðal eru: verðbréf, peningamarkaðsskjöl, hlutdeildarskírteini og valréttarsamningar.