Eðlismassi

Eðlismassi, er hlutfall massa og rúmmáls fyrir efni sem er samleitt í því magni sem til athugunar er, táknaður með ρ. SI-mælieining er kílógramm á rúmmetra (kg/m3).

Skilgreining:

þar sem m er massinn en V rúmmál.

Eðlismassi efnis er eðliseiginleiki, en er háður ástandi efnisins, s.s. hita og þrýstingi. Þetta á einkum við efni í gasham.