Grunnskólar á Íslandi

íslenskar menntastofnanir, opinberar eða einkareknar, er sinna „öðru skólastiginu“, það er námsskyldu barna og ungmenna á aldrinum 6–16 ára

Á Íslandi er grunnskóli fyrir börn og ungmenni á aldrinum 6–16 ára. Hlutverkið er að stuðla að alhliða þroska nemenda í samvinnu við heimili þeirra. Námið er skylda.

Tjarnarskóli er grunnskóli á unglingastigi staðsettur í Lækjargötu 14b í miðborg Reykjavíkur.
Tjarnarskóli er grunnskóli á unglingastigi staðsettur í Lækjargötu 14b í miðborg Reykjavíkur. Hann er einn af 13 einkareknum grunnskólum á Íslandi. Langflestir grunskólar landsins eru reknir á vegum sveitarfélaga.

Á árinu 2022 voru 47.115 grunnskólanemendur á Íslandi í alls 174 skólum. Starfsemin byggir á lögum um grunnskóla nr. 91 frá 2008. Rekstur skólanna er á ábyrgð og kostnað sveitarfélaga.

Grunnskólinn er „annað skólastigið“

breyta

Grunnskólinn á Íslandi er svokallað „annað skólastig“. Samkvæmt lögum er skólaskylda í grunnskólum sem þýðir að börn og ungmenni á aldrinum 6–16 ára eiga að stunda þar nám. Foreldrum er skylt að innrita börn sín í grunnskóla og sjá til þess að þau stundi námið.[1]

Grunnskólanámið skiptist í þrjú stig. Á yngsta stigi eru nemendur fyrsta til fjórða bekkjar, á miðstigi eru nemendur fimmta til sjöunda bekkjar og á efsta stigi, unglingastigi, eru nemendur áttunda til tíunda bekkjar. Nemendur í efstu bekkjum grunnskóla geta stundað fjarnám við framhaldskóla samhliða grunnskólanámi.[1]

Grunnskólarnir eiga að vera „einsetnir“ sem þýðir að kennsludagur nemenda á að vera samfelldur með stundarhléum og matarhléi. Starfstími nemenda er að lágmarki 9 mánuðir á ári, alls 180 skóladagar.[1]

Samkvæmt íslenskum lögum eiga börn með fötlun rétt á grunnskólakennslu þar sem þau eiga lögheimili. Það námið skal fara fram í almennum skólum með nauðsynlegri stuðningsþjónustu eða á sérhæfðum deildum.[1]

Á forræði sveitarfélaga

breyta
 
Reykholtsskóli í Bláskógabyggð. Rekstur almennra grunnskóla er á ábyrgð og kostnað sveitarfélaga og einn stærsti rekstrarliður þeirra.

Rekstur almennra grunnskóla á ábyrgð og kostnað sveitarfélaga. Þau bera ábyrgð á heildarskipan skólahalds í grunnskólunum, þróun skólanna, húsnæði og búnaði, sérúrræðum og sérfræðiþjónustu, mati og eftirliti, öflun og miðlun upplýsinga og á framkvæmd grunnskólastarfs í sveitarfélaginu.[2]

Árið 2021 voru 8.175 stöðugildi við grunnskóla á Íslandi, landflestir við kennslu eða stjórnun. Aðrir starfsmenn fylltu 2.682 stöðugildi.[3] Meðalkostnaður grunnskóla sveitarfélaga á hvern nemanda er áætlaður um 2,5 milljónir króna á ári. Árið 2022 var áætlað að heildarrekstrarkostnaður allra grunnskólana í landinu hafi numið 124 milljörðum króna.[2]

Fjöldi nemenda og rekstrarform

breyta

Á árinu 2022 voru 47.115 grunnskólanemendur á Íslandi í alls 174 skólum. Af þeim voru 158 almennir grunnskólar reknir af opinberum aðilum með 45.489 nemendur. Opinberir aðilar ráku 3 sérskóla fyrir 174 nemendur. Árið 2022 voru 13 einkaskólar í landinu með 1.452 nemendur. [4]

Rekstrarform íslenskra grunnskóla og fjöldi nemenda árið 2022
Grunnskólar alls Almennir grunnskólar reknir af opinberum aðilum Sérskólar reknir af opinberum aðilum Einkaskólar
Fjöldi skóla Fjöldi nemenda Fjöldi skóla Fjöldi nemenda Fjöldi skóla Fjöldi nemenda Fjöldi skóla Fjöldi nemenda
174 47.115 158 45.489 3 174 13 1.452

Listi yfir grunnskóla á Íslandi og nemendafjöldi

breyta

Hér að neðan er listi fyrir alla starfandi grunnskóla á Íslandi. Í nokkrum tilvikum eru til upplýsinga tilgreindir skólar sem hafa sameinast öðrum eða lagðir niður. Að auki eru birtar skýringar um sameiningar skólanna eða annað sem þykir upplýsandi.

Skólastofnun Nemendafjöldi árið 2022 [5] Athugasemdir eða skýringar
Akurskóli 315
Alþjóðaskólinn á Íslandi 98
Andakílsskóli . Heitir nú Grunnskóli Borgarfjarðar
Arnarskóli 37
Auðarskóli 84 Auðarskóli var stofnaður 2009 við sameiningu allra skólastofnana í Dalabyggð.
Austurbæjarskóli 414
Álfhólsskóli 580 Stofnaður 2010 með samruna tveggja skóla, Digranesskóla og Hjallaskóla.
Álftamýrarskóli 398 Álftamyrsrskóli sameinaðist Hvassaleitisskóla og varð að Háaleitisskóla?
Álftanesskóli 363
Árbæjarskóli 693
Árskógarskóli 25
Árskóli 370
Ártúnsskóli 161
Ásgarðsskóli . Kennsla lagðist af í Ásgarðsskóla árið 2003 vegna fækkunar barna í hreppnum og sækja nú börn á grunnskóla aldi nám í Klébergsskóla á Kjalarnesi.
Ásgarður 16
Áslandsskóli 432
Barnaskóli Bárðdæla . ?
Barnaskóli Hjallastefnunnar Garðabæ 126
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hafnarfirði 83
Barnaskóli Hjallastefnunnar Reykjanesbæ . ?
Barnaskóli Hjallastefnunnar Reykjavík 163
Barnaskóli Ólafsfjarðar . Grunnskóli Fjallabyggðar tók til starfa 2010 og leysti af hólmi Barnaskóla Ólafsfjarðar og Grunnskóla Siglufjarðar.
Barnaskóli Vestmannaeyja .
Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 124
Bíldudalsskóli 19
Bláskógaskóli Laugarvatni 57 Nafni Grunnskóla Bláskógabyggðar sem tók til starfa 2003 var árið 2013 breytt í Bláskógaskóla. Árið 2015 var skólanum síðan skipt í Bláskógaskóla að Laugarvatni og Bláskógaskóla í Reykholti. Sá síðarnefndi er stundum nefndur Reykholtsskóli.
Borgarhólsskóli 296 Borgarhólsskóli Norðurþingi varð til við sameiningu Barnaskóla Húsavíkur og unglingadeilda Framhaldsskóla Húsavíkur 1992. Borgarhólsskóli þjónar nemendum frá Húsavík og úr Reykjahverfi.
Borgaskóli 244
Brautarholts- og Gnúpverjaskóli . Nú Þjórsárskóli. Áður nefndur Brautarholts- og Gnúpverjaskóli á árunum 2002-2004. Brautarholtsskóli hét áður Skeiðaskóli. Gnúpverjaskóli varð til úr Ásaskóla.
Brautarholtsskóli . Nú Þjórsárskóli. Áður nefndur Brautarholts- og Gnúpverjaskóli árin 2002-2004. Brautarholtsskóli hét áður Skeiðaskóli. Gnúpverjaskóli var til úr Ásaskóla.
Breiðagerðisskóli 377
Breiðdals- og Stöðvarfjarðarskóli 40 Stöðvarfjarðarskóli er samrekinn grunn- og leikskóli í syðsta byggðarkjarna Fjarðabyggðar.
Breiðholtsskóli 438
Brekkubæjarskóli 465
Brekkuskóli 450
Broddanesskóli . Broddanesskóli tekin í notkun 1978 fyrir börn í Bitrufirði og Kollafirði. Kennslu hætt 2004.
Brúarásskóli 37
Brúarskóli 33 Sérskóli sem tók við hlutverki Einholtsskóla og Hlíðarhúsaskóla 2003, þjónustar nemendur af öllu landinu. Hlutverk skólans er að mæta þörfum nemenda sem eru með geðrænan og félagslegan vanda og geta ekki nýtt sér skólavist í almennum skólum.
Dalbrautarskóli . ?
Dalskóli 442
Dalvíkurskóli 234
Digranesskóli . Nú nefndur Álfhólsskóli sem var stofnaður 2010 með samruna tveggja skóla, Digranesskóla og Hjallaskóla.
Djúpavogsskóli 84
Egilsstaðaskóli 417
Einholtsskóli . Nú Brúarskóli. Tók við hlutverki Einholtsskóla og Hlíðarhúsaskóla 2003 og þjónustar nemendur af öllu landinu.
Engidalsskóli 232
Engjaskóli 227
Eskifjarðarskóli 144
Fellaskóli (Fellabæ) 83
Fellaskóli (Reykjavík) 359
Finnbogastaðaskóli . ?
Flataskóli 365
Fljótshlíðarskóli . Var lagður af 2005 og starfssemin flutt í grunnskólann á Hvolsvöll.
Flóaskóli 113
Flúðaskóli 106
Foldaskóli 480
Fossvogsskóli 329
Gagnfræðaskólinn Ólafsfirði .
Garðaskóli 621
Gaulverjaskóli . Gaulverjaskóli, Bæjarhreppi, var lagður af 2004
Gerðaskóli 248
Giljaskóli 415
Glerárskóli 339
Gnúpverjaskóli . Nú Þjórsárskóli. Áður nefndur Brautarholts- og Gnúpverjaskóli árin 2002-2004. Brautarholtsskóli hét áður Skeiðaskóli. Gnúpverjaskóli var til úr Ásaskóla.
Grandaskóli 350
Grenivíkurskóli 50
Grundaskóli 683
Grunnskóli Akrahrepps . Var lagður af 2006. Grunnskólanemendum Akrahrepps er ekið í skóla í Varmahlíðarskóla.
Grunnskóli Bláskógabyggðar/Bláskógaskóli . ?
Grunnskóli Bolungarvíkur 126
Grunnskóli Borgarfjarðar 167 Grunnskóli Borgarfjarðar í Borgarbyggð starfar á þremur stöðum: Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum og Varmalandi.
Grunnskóli Borgarfjarðar eystri . ?
Grunnskóli Dalvíkurbyggðar . ?
Grunnskóli Drangsness 7
Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar 107
Grunnskóli Fjallabyggðar 218 Grunnskóli Fjallabyggðar tók til starfa 2010 og leysti af hólmi Barnaskóla Ólafsfjarðar og Grunnskóla Siglufjarðar.
Grunnskóli Grindavíkur 557
Grunnskóli Grundarfjarðar 108
Grunnskóli Hornafjarðar 240
Grunnskóli Húnaþings vestra 138 Hét áður Laugabakkaskóli
Grunnskóli Mjóafjarðar . Grunnskóli Mjóafjarðar heyrir nú undir Nesskóla í Neskaupstað, Fjarðabyggð.
Grunnskóli Raufarhafnar 6
Grunnskóli Reyðarfjarðar 202
Grunnskóli Seltjarnarness 585 Grunnskóli Seltjarnarness varð til 2004 við sameiningu Mýrarhúsaskóla og Valhúsaskóla.
Grunnskóli Siglufjarðar . Grunnskóli Fjallabyggðar tók til starfa 2010 og leysti af hólmi Barnaskóla Ólafsfjarðar og Grunnskóla Siglufjarðar.
Grunnskóli Snæfellsbæjar 211 Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 þegar Grunnskólinn á Hellissandi og Grunnskólinn í Ólafsvík voru sameinaðir. Árið 2005 bættist Lýsuhólsskóli við sem starfstöð skólans.
Grunnskóli Vestmannaeyja 547
Grunnskóli Önundarfjarðar 13
Grunnskólinn að Hólum . Heitir nú "Grunnskólinn austan Vatna" sem rekinn er annars vegar á Hofsósi og hins vegar á Hólum í Hjaltadal.
Grunnskólinn austan Vatna 55 Grunnskólinn austan Vatna er grunnskóli fyrir nemendur sem búa út að austan í Skagafirði. Skólinn er rekinn á tveimur starfsstöðvum; á Hofsósi og Hólum í Hjaltadal. Þáverandi grunnskólar voru sameinaðir 2007-2008.
Grunnskólinn á Bakkafirði . ?
Grunnskólinn á Blönduósi/Blönduskóli . ?
Grunnskólinn á Borðeyri . Grunnskólinn á Borðeyri og Ásgarður, leikskólinn á Borðeyri, var lagður niður 2018. Börnum ekið á Hvammstanga.
Grunnskólinn á Hellissandi . Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 þegar Grunnskólinn á Hellissandi og Grunnskólinn í Ólafsvík voru sameinaðir. Árið 2005 bættist Lýsuhólsskóli við sem starfstöð skólans þegar skólinn var lagður niður sem sjálfstæð stofnun.  
Grunnskólinn á Hólmavík 42
Grunnskólinn á Ísafirði 384
Grunnskólinn á Laugarvatni . ?
Grunnskólinn á Stöðvarfirði . Stöðvarfjarðarskóli er samrekinn grunn- og leikskóli í syðsta byggðarkjarna Fjarðabyggðar.
Grunnskólinn á Suðureyri 41
Grunnskólinn á Þórshöfn 56
Grunnskólinn Hellu 137
Grunnskólinn Hofsósi . ?
Grunnskólinn í Austur-Landeyjum . Grunnskóli Austur-Landeyja var lagður niður 2004 og nemendur stunda nú nám í Hvolsskóla á Hvolsvelli.
Grunnskólinn í Borgarnesi 305
Grunnskólinn í Breiðdalshreppi . Sjá Stöðvarfjarðaskóla
Grunnskólinn í Búðardal . Nú Auðarskóli, stofnaður 2009 við sameiningu allra skólastofnana í Dalabyggð.
Grunnskólinn í Grímsey/Grímseyjarskóli . ?
Grunnskólinn í Hofgarði 3
Grunnskólinn í Hveragerði 446
Grunnskólinn í Ólafsfirði . ?
Grunnskólinn í Ólafsvík . Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 þegar Grunnskólinn á Hellissandi og Grunnskólinn í Ólafsvík voru sameinaðir. Árið 2005 bættist Lýsuhólsskóli við sem starfstöð skólans þegar skólinn var lagður niður sem sjálfstæð stofnun.
Grunnskólinn í Stykkishólmi 159
Grunnskólinn í Svalbarðshreppi/Svalbarðsskóli . ?
Grunnskólinn í Þorlákshöfn 243
Grunnskólinn Ljósaborg . Kerhólsskóli í Grímsnes- og Grafningshreppi varð til við sameiningu leikskólans Kátuborgar og Grunnskólans Ljósuborgar árið 2011.
Grunnskólinn Tjarnarlundi . ?
Grunnskólinn Þingeyri 39
Hafnarskóli . ?
Hafralækjarskóli . Var sameinaður Litlulaugaskóla og heitir í dag Þingeyjarskóli
Hagaskóli 587
Hallormsstaðaskóli . ?
Hamarsskóli Vestmannaeyjum . ?
Hamraskóli 202
Háaleitisskóli . Skólinn starfar á tveimur stöðum. Í Hvassaleiti eru nemendur frá 1.–7. bekk, í Álftamýri eru nemendur frá 1.–10. bekk.
Háaleitisskóli (Reykjanesbæ) 386
Háteigsskóli 501
Heiðarskóli (Hvalfjarðarsveit) 90
Heiðarskóli (Reykjanesbæ) 409
Helgafellsskóli 340
Heppuskóli .
Hjallaskóli . Nú Álfhólsskóli sem var stofnaður 2010 með samruna tveggja skóla, Digranesskóla og Hjallaskóla.
Hlíðarhúsaskóli . Nú Brúarskóli. Tók við hlutverki Einholtsskóla og Hlíðarhúsaskóla 2003 og þjónustar nemendur af öllu landinu.
Hlíðarskóli 18
Hlíðaskóli 597
Hofsstaðaskóli 516
Holtaskóli 412
Hólabrekkuskóli 478
Hrafnagilsskóli 175
Hraunvallaskóli 594
Hríseyjarskóli 17
Hrollaugsstaðaskóli . Hrollaugsstaðaskóli í Suðursveit hefur verið lagður niður.
Húnaskóli 176 Skóli í sameinuðu sveitafélagi, Húnabyggð.
Húnavallaskóli .
Húsabakkaskóli .
Húsaskóli 139
Hvaleyrarskóli 396
Hvassaleitisskóli 178 Sameinaðist Álftamýrarskóla og varð að Hálaeitisskóla
Hvolsskóli 220
Höfðaskóli 66
Hörðuvallaskóli 864
Ingunnarskóli 326
Kársnesskóli 656
Kelduskóli . Varð til árið 2012 við sameiningu Korpuskóla og Víkurskóla. Skólinn starfar á tveimur stöðum: Korpu og Hamravík. Árið 2020 var Kelduskóla Korpu lokað og þrír grunnskólar starfræktir í norðanverðum Grafarvogi. Borgarskóli og Engjaskóli fyrir börn í 1.-7. bekk og Víkurskóli fyrir nemendur í 8.-10. bekk.
Kerhólsskóli 5 Kerhólsskóli leik- og grunnskóli á Borg í Grímsnes- og Grafningshreppi, Selfossi. Kerhólsskóli varð til við sameiningu leikskólans Kátuborgar og Grunnskólans Ljósuborgar 2011.
Kirkjubæjarskóli 46
Kleppjárnsreykjaskóli . Heitir nú Grunnskóli Borgarfjarðar í Borgarbyggð. Starfar á þremur stöðum: Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum og Varmalandi.
Klettaskóli 123 Árið 2011 voru Öskjuhlíðarskóli og Safamýrarskóli sameinaðir og nýr sérskóli stofnaður undir heitinu Klettaskóli.
Klébergsskóli 112
Korpuskóli . Sameinaðist árið 2012 Víkurskóla og varð Kelduskóli
Kópaskersskóli . Nú Öxarfjarðarskóli, Lundi, 671 Kópaskeri. Kennslu í barnaskóli sveitarinnar, Núpasveitarskóla við Snartarstaði hefur verið hætt og börnin sækja skóla í Lund.
Kópavogsskóli 355
Krikaskóli 100
Kvíslarskóli 380
Landakotsskóli 348
Langholtsskóli 726
Laugalandsskóli í Holtum 93
Laugalækjarskóli 405
Laugargerðisskóli 14 Laugargerðisskóli í Eyja- og Miklaholtshreppi er ekki lengur starfandi.
Laugarnesskóli 569
Lágafellsskóli 611
Lindaskóli 437
Litlulaugaskóli . Sameinaðist Hafralækjarskóla og varð Þingeyjarskóli 2012
Ljósafossskóli . ?
Lundarskóli 464
Lýsuhólsskóli . Nú deild í Grunnskóla Snæfellsbæjar. Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 þegar Grunnskólinn á Hellissandi og Grunnskólinn í Ólafsvík voru sameinaðir. Árið 2005 bættist Lýsuhólsskóli við sem starfstöð skólans þegar skólinn var lagður niður sem sjálfstæð stofnun.  
Lækjarskóli 440
Meðferðarheimilið á Torfastöðum . ?
Melaskóli 536
Myllubakkaskóli 345
Mýrarhúsaskóli . Grunnskóli Seltjarnarness varð til 2004 við sameiningu Mýrarhúsaskóla og Valhúsaskóla.
Naustaskóli 372
Nesjaskóli . ?
Nesskóli 214
Njarðvíkurskóli 403
Norðlingaskóli 589
97 Hét áður Framsýn- Menntun. Er í Hafnarfirði og heitir NÚ og er fyrst og fremst fyrir nemendur sem stunda íþróttir.
Oddeyrarskóli 181
Patreksskóli 96
Reykholtsskóli 99
Reykhólaskóli 27
Reykjahlíðarskóli 38
Reykjavík International School .
Réttarholtsskóli 436
Rimaskóli 511
Safamýrarskóli . Heitir núna Klettaskóli. Árið 2011 voru Öskjuhlíðarskóli og Safamýrarskóli sameinaðir og nýr sérskóli stofnaður undir heitinu Klettaskóli.
Salaskóli 564
Sandgerðisskóli 311
Sandvíkurskóli .
Selásskóli 188 Sameinaðist Sólvallaskóla og úr varð Vallaskóli
Seljalandsskóli . ?
Seljaskóli 640
Setbergsskóli 418
Seyðisfjarðarskóli 60
Síðuskóli 355
Sjálandsskóli 247
Skarðshlíðarskóli 355
Skóli Ísaks Jónssonar 194
Smáraskóli 471
Snælandsskóli 458
Sólgarðaskóli . Grunnskólinn austan Vatna er grunnskóli fyrir nemendur sem búa út að austan í Skagafirði. Skólinn er rekinn á tveimur starfsstöðvum; á Hofsósi og Hólum í Hjaltadal. Sólgarðaskóli er útibú frá Hofsósi. Þáverandi grunnskólar voru sameinaðir 2007-2008.
Sólvallaskóli . Sameinaðist Sandvíkurskóla og varð að Vallaskóla Selfossi
Stapaskóli 356
Steinsstaðaskóli . ?
Stekkjaskóli 171 Nýlegur skóli á Selfossi
Stórutjarnaskóli 31
Stóru-Vogaskóli 158
Suðurhlíðarskóli 57
Sunnulækjarskóli 665
Súðavíkurskóli 12
Sæmundarskóli 437
Tálknafjarðarskóli 31
Tjarnarskóli 54
Urriðaholtsskóli 216
Valhúsaskóli . Grunnskóli Seltjarnarness varð til 2004 við sameiningu Mýrarhúsaskóla og Valhúsaskóla.
Vallaskóli 573 Var myndaður við samruna Sandvíkurskóla og Sólvallaskóla á Selfossi.
Valsárskóli 56
Varmahlíðarskóli 107
Varmalandsskóli . Heitir nú Grunnskóli Borgarfjarðar í Borgarbyggð. Starfar á þremur stöðum: Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum og Varmalandi.
Varmárskóli 404
Vatnsendaskóli 574
Vesturbæjarskóli 284
Vesturhlíðarskóli . ?
Villingaholtsskóli . ?
Víðistaðaskóli 481
Víkurskóli (Reykjavík) 225
Víkurskóli (Vík í Mýrdal) 49
Vogaskóli 372
Vopnafjarðarskóli 73
Vættaskóli . Vættaskóli er grunnskóli í Engjahverfinu í Grafarvogi Reykjavík. Hann var til við sameiningu Borgaskóla og Engjaskóla árið 2012. Hann er rekinn á tveimur stöðum: Vættaskóli-Engi og Vættaskóli-Borgir.
Waldorfskólinn Lækjarbotnum 78 Einnig kallaður Waldorfskólinn Ylur
Waldorfskólinn Sólstafir 101
Þelamerkurskóli 75
Þingborgarskóli . Þingborgarskóli hefur runnið sitt skeið eins og aðrir sveitarskólar Flóans.
Þingeyjarskóli 72 Varð til við sameiningu Hafralækjarskóla og Litlulaugarskóla
Þjórsárskóli 41 Þjórsárskóli var áður nefndur undir nafninu Brautarholts- og Gnúpverjaskóli árin 2002-2004. Brautarholtsskóli hét áður Skeiðaskóli. Gnúpverjaskóli var til úr Ásaskóla.
Þykkvabæjarskóli . ?
Ölduselsskóli 511
Öldutúnsskóli 599
Öskjuhlíðarskóli . Heitir núna Klettaskóli. Árið 2011 voru Öskjuhlíðarskóli og Safamýrarskóli sameinaðir og nýr sérskóli stofnaður undir heitinu Klettaskóli.
Öxarfjarðarskóli 30
Alls nemendur 47.115

Tilvísanir

breyta
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 „Grunnskólar | Ísland.is“. island.is. Sótt 3. ágúst 2023.
  2. 2,0 2,1 „Grunnskóli“. Samband íslenskra sveitarfélaga. Sótt 3. ágúst 2023.
  3. „Rekstur leik- og grunnskóla“. Samband íslenskra sveitarfélaga. Sótt 3. ágúst 2023.
  4. Hagstofa Íslands. „Rekstrarform grunnskóla og fjöldi nemenda 1998-2022“.
  5. Hagstofa Íslands. „Grunnskólanemendur eftir bekkjum og skóla 2001-2022“. Hagstofa Íslands. Sótt 3. ágúst 2023.