Munur á milli breytinga „Þjóðhagsstofnun“

:Þetta er nauðsynlegt til að meta þær breytingar sem eru að verða í þjóðarbúskapnum og menn verða að gera sér grein fyrir því að þær eru alvarlegar. Ef kaupmáttur útflutningsteknanna heldur áfram að hrapa og við drögum ekki saman eyðsluna þá myndast hér viðskiptahalli og erlend skuldasöfnun sem ekki verður unað við. <ref>[http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3329676 Verðum að horfast í augu við gjörbreyttar aðstæður; grein í Alþýðublaðinu 1988]</ref>
 
Davíð Oddson var strax þeirrar skoðunar í kringum aldamótin 2000 að hagfræðingar Þjóðhagsstofnunar gengu of langt í svartsýni í spám sínum. <ref>[http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=1968586 Vinsælasta ráðið; grein í Morgunblaðinu 2000]</ref> Árið 2001 hélt hann því fram að stofnunin áttaði sig ekki á því að verðbólguspár hennar væru ekki nákvæmnisvísindi, eins og hann orðaði það, en var þeim sammála að öðru leyti. <ref>[http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3399180 Fyrst og fremst verðbólguskot; grein í Morgunblaðinu 2001]</ref> Í apríl árið 2002 lagði ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar fram frumvarp um að Þjóðhagsstofnun skyldi lögð niður. Við umræður frumvarpsins sagði [[Össur Skarphéðinsson]], þáverandi formaður [[Samfylkingin|Samfylkingarinnar]], að frumvarpið væri ekkert annað en hrein hefndaraðgerð vegna þess að Davíð Oddssyni hefði ekki hugnast þær spár sem Þjóðhagsstofnun hafði lagt fram, hefndaraðgerð sem kosta myndi íslenska ríkið á bilinu 50 til 100 miljónir króna. [[Steingrímur J. Sigfússon]], formaður [[Vinstri græn|Vinstri græna]], sagði að engin efnahagsleg rök mæltu með frumvarpinu og [[Sverrir Hermannsson]], þáverandi formaður [[Frjálslyndi flokkurinn|Frjálslynda flokksins]], sagði m.a. að með því að færa verkefni Þjóðhagsstofnunar til fjármálaráðuneytisins og Seðlabanka Íslands væri greinilega verið að færa þau nær valdhöfunum; ríkisvaldinu sjálfu. <ref>[http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3438527 Stjórnarandstæðingar andvígir frumvarpinu; grein í Morgunblaðinu 2002]</ref>
Í sama mánuði skrifaði [[Katrín Ólafsdóttir]], hagfræðingur á Þjóðhagsstofnun, grein í [[Morgunblaðið]] og sagði að ef „stofnunin verði lögð niður verður ekki til sjálfstæð stofnun sem fjallar um efnahagsmál. Samkvæmt frumvarpi því sem lagt hefur verið fram í ríkisstjórn verður gerð efnahagsspáa færð til fjármálaráðuneytis og gæti því ekki talist óháð.“ <ref>[http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3437382 Hvers vegna Þjóðhagsstofnun?; grein í Morgunblaðinu 2002]</ref> [[Geir H. Haarde]], þáverandi [[fjármálaráðherra]], sagði við umræður frumvarpsins að menn teldu sig ekki aðeins sjá „langtímasparnað, ekki bara hagræðingu til lengri tíma, heldur einnig betri nýtingu á starfsfólki, mannafla og öðru sem þarna tilheyrir og bætta verkaskiptingu. Það hefur t.d. alltaf verið mikið álitaefni hvort gerð þjóðhagsreikninganna ætti að vera hjá þessari stofnun eða hvort hún ætti að vera á Hagstofunni.“ Frumvarpið var samþykkt þann [[29. apríl]] árið 2002. 33 þingmenn sögðu já, 22 nei, 8 voru fjarstaddir. <ref>[http://www.althingi.is/dba-bin/nafnak.pl?btim=2002-04-29+14:40:49&etim=2002-04-29+14:48:38&timi=14:40-14:48 Atkvæðagreiðslur; af Alþingi.is]</ref>
 
Óskráður notandi