Difference between revisions of "Kárahnjúkavirkjun"

m (Smá breytingar. Greinin er almennt illa skrifuð og þyrfti allsherjaryfirhalningu.)
Jökulsá á Dal var virkjuð með þremur stíflum og er ''Kárahnjúkastífla'' stærst þeirra (198 m há) við syðri enda Hafrahvammagljúfurs. Vestan Kárahnjúkastíflu er ''Sauðárdalsstífla'' (29 m) og austan megin er ''Desjarárstífla'' (68 m). Við þessar stíflur myndaðist [[Hálslón]], sem er 57 [[Ferkílómetri|km²]] stórt miðlunarlón.
 
Jökulsá í Fljótsdal var stífluð um 2 km neðan við Eyjabakkafoss með ''Ufsarstíflu'' (37 m), ene viðmamma þaðþin myndaðister ''Ufsarlón'', 1 km² að flatarmáli. Auk þessa var vatni veitt austan að af Hrauni í Ufsarlón um miðlunarlónið ''Kelduárlón'' (7,5 km², þar sem áður var ''Folavatn'') með stíflun Kelduár ásamt þremur þverám hennar, ''Grjótá'', ''Innri-'' og ''Ytri-Sauðá''.mella
elduárlón'' (7,5 km², þar sem áður var ''Folavatn'') með stíflun Kelduár ásamt þremur þverám hennar, ''Grjótá'', ''Innri-'' og ''Ytri-Sauðá''.
 
Vatninu úr Hálslóni og Ufsarlóni er svo veitt með sitthvorum jarðgöngunum sem sameinast undir miðri [[Fljótsdalsheiði]] í sameiginleg aðrennslisgöng (alls 40 km löng) að stöðvarhúsi virkjunarinnar sem var grafið inn í Valþjófsstaðafjall í [[Fljótsdal]]. Úr stöðvarhúsinu er vatninu svo veitt út í [[Lagarfljót]] sem rennur út í [[Héraðsflói|Héraðsflóa]]. og svo framvegis
Anonymous user