Íslenskar orkurannsóknir

(Endurbeint frá Ísor)

Íslenskar orkurannsóknir (skammstafað ÍSOR) er rannsóknastofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Stofnunin vinnur að verkefnum á sviði náttúrufars, orkumála og annarra auðlindamála. Hún starfar á samkeppnismarkaði og aflar sér tekna með sölu á rannsóknum, ráðgjöf, þjónustu og upplýsingum. Starfsmenn eru yfir 80 talsins. Aðalskrifstofa er í Reykjavík en auk þess er rekið útibú á Akureyri.

Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR)
Isor logo.jpg
Rekstrarform Opinbert fyrirtæki
Stofnað 1. júlí 2003
Staðsetning Grensásvegur 9, 108 Reykjavík
Lykilmenn Sigrún Traustadóttir, stjórnarformaður,

Ólafur G. Flóvenz, forstjóri

Starfsemi Rannsóknir jarð- og orkuauðlinda
Starfsmenn 80
Vefsíða www.isor.is

Á Íslenskum orkurannsóknum fer fram fjölþætt starfsemi sem miðar að því að uppfylla þarfir orkuiðnaðarins fyrir grunnrannsóknir. Þar er jafnframt veitt fjölbreytt þjónusta tengd rannsóknum orkulinda og nýtingu þeirra. ÍSOR veitir líka aðilum utan orkugeirans ýmsa þjónustu á sviði jarðvísinda. Helstu þættir í þjónustu ÍSOR eru:

ÍSOR hefur með höndum jarðhitaleit og rannsóknir á jarðhitasvæðum um allt land. Rannsóknirnar fela í sér eftirtalda þætti:

  • Jarðhitaleit og alhliða rannsóknir á jarðhita
  • Ráðgjöf og þjónustu við boranir
  • Ráðgjöf og þjónustu við eftirlit með jarðhitakerfum, rekstri þeirra og nýtingu
  • Tæknilegar og hagrænar athuganir á nýjum nýtingartækifærum jarðhita
  • Kennslu og þjálfun í jarðhitafræðum

Sérfræðingar ÍSOR hafa stundað rannsóknir víða um heim einkum á sviði jarðhitarannsókna og ráðgjafar.